Navigeren

Babboe Mini - garantievoorwaarden

Voor dit rijwiel geldt een garantieperiode voor fabricagefouten. De garantietermijnen staan hieronder beschreven. Deze garantie omvat niet de aan normale slijtage onderhevige onderdelen.

Gedetailleerd vallen de navolgende onderdelen onder de garantie:

Garantietermijnen:

 • 5 jaar op frame (doorroesten van binnenuit)
 • 2 jaar op niet aan normale slijtage onderhevige onderdelen
 • 12 maanden op de houten panelen van de bak
 • De garantietermijn gaat in op de dag van de levering
 • De garantie is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
 • Indien er geen regelmatig onderhoud is gepleegd;Service beurt na +/- 2 maanden (of bij het bereiken van 100 km) en onderhoudsbeurt begin 2e jaar vervalt de garantie op de niet aan normale slijtage onderhevige onderdelen.
 • Babboe B.V. vergoedt geen rekeningen van fietsenmakers.
Zadel Stuurpen Remnaven Versnellingsnaaf
Zadelklem Handvaten Remgrepen Shifter
Slot Stuur Balhoofdstel Cranks

Schade veroorzaakt tijdens het vervoer en of overige schade en/ gebreken:

U dient de bakfiets, het montagepakket en accessoires altijd direct te controleren bij ontvangst van de levering. Dit is belangrijk, omdat wij geen klachten van zichtbare en overige gebreken in behandeling nemen na levering van het artikel.

Let op, uw garantie vervalt;

 • als de gebreken het gevolg zijn van onjuist gebruik of onvoldoende onderhoud;
 • als de gebreken het gevolg zijn van onjuiste montage, dat wil zeggen montage die afwijkt van de bijgeleverde montage instructie, die tevens op de website te vinden is;
 • bij het niet normaal, onoordeelkundig, onjuist of onzorgvuldig gebruik van het product;
 • op- en afrijden van stoepranden;
 • tegen stoepranden aanrijden;
 • beladen van de bakfiets boven het maximale laadgewicht van 80 kg;
 • achteruit fietsen;
 • bij niet deskundig uitgevoerde reparaties of modificaties aan het product, evenals bij niet deskundig uitgevoerde vervanging van onderdelen van het product;
 • indien gebruikte onderdelen worden gebruikt, tenzij door Babboe goedgekeurd;
 • in geval van schade, ontstaan bij het gebruik tijdens wedstrijden of gebruik voor sportdoeleinden;
 • in geval van schade, ontstaan ten gevolge van een ongeval of een ander van buiten komend onheil.

Geen Garantie:

 • Achteraf gemonteerde, niet tot het leverprogramma van Babboe B.V. behorende onderdelen en uitrusting;
 • Beschadigde en lekke banden, uitrekken van rem- en versnellingskabels door normaal gebruik (afstellingen en nastellen van rem en versnelling) en het nastellen van wielen en spaken gedurende gebruik, alsmede spaakbreuk;
 • Op loszittende bouten en moeren;
 • Roestvorming;
 • Pedalen die verkeerd zijn gemonteerd
 • Bakfietsen die gebruikt worden ten behoeve van verhuur

Verdergaande (garantie)aanspraken zijn uitgesloten.

Vervanging van onderdelen:

Indien vervanging van de onderdelen noodzakelijk is, geschiedt dit door middel van een aan het originele onderdeel technisch en optisch gelijkwaardig onderdeel, gebaseerd op de dan actuele stand der techniek. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op een identiek onderdeel. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op de montage van een vervangend onderdeel indien Babboe van mening is dat de consument met schriftelijke begeleiding deze reparatie zelf kan uitvoeren. In dat geval kan er worden gekozen voor het toesturen van onderdelen.

Misbruik:

Misbruik van de garantieregeling kan leiden tot declaratie van de gemaakte kosten door Babboe B.V.

Aanspraak doen op garantie:

Indien u aanspraak wenst te maken op de garantie kunt u contact opnemen met de Babboe klantenservice.

Op afspraak zal Babboe trachten binnen 15 werkdagen voor reparatie zorg te dragen.

Indien de service afdeling op basis van de ontvangen informatie niet kan vaststellen of de reparatie onder de garantievoorwaarden valt zal de monteur op locatie aangeven of de reparatie wel of niet onder de garantievoorwaarden van Babboe B.V. valt. De service afdeling kan de klant ook verzoeken het betreffende onderdeel op te sturen naar Babboe.B.V. Aan de hand van de beoordeling kan Babboe besluiten dat het onderdeel wel of niet onder de garantievoorwaarden valt.

Waarschuwing:

Correcte montage van de bakfiets is van cruciaal belang en valt buiten de verantwoordelijkheid van Babboe BV. Babboe BV accepteert geen aansprakelijkheid voor incorrecte montage noch voor enige gevolgen daarvan. Babboe B.V. zal geen kosten vergoeden indien derden reparaties aan de bakfiets uitvoeren.

Belangrijk:

 • Niet rijden zonder te controleren of remmen en versnelling goed functioneren.
 • Regelmatig controleren of de remmen en versnelling nog goed werken en zo nodig zelf bijstellen conform instructie, ofwel door een erkende fietsspecialist laten bijstellen.
 • Voor vragen of het melden van een klacht kunt u contact met ons opnemen (zorg dat u uw bestelnummer bij de hand heeft):