Privé leasen

Op deze pagina vind je alle veelgestelde vragen over het privé leasen van een bakfiets.
Is het toegestaan zelf accessoires te monteren op een leasebakfiets?

Je kan de bakfiets voorzien van extra accessoires. De accessoires moeten gemonteerd en verwijderd kunnen worden zonder dat schade aan de bakfiets ontstaat. Vóór inlevering van de bakfiets moeten de accessoires verwijderd worden, anders wordt Friesland Lease automatisch en zonder vergoeding eigenaar van de accessoires. Kosten voor verzekering, onderhoud, reparatie, vervanging, montage en verwijdering van de accessoires zijn voor jouw eigen rekening als ze niet zijn opgenomen in de leaseovereenkomst.

Wanneer is de leaseperiode afgelopen?

De leaseperiode eindigt als de overeengekomen tijdsduur in maanden is verstreken. De leaseperiode eindigt ook zodra de bakfiets is ingeleverd indien de leaseovereenkomst is opgezegd of wordt ontbonden.

Wat te doen met de leasebakfiets aan het einde van de looptijd?

Als de looptijd van het leasecontract verstreken is en je de bakfiets niet wilt overnemen, dan kan je de bakfiets inleveren op een door Friesland Lease aan te geven locatie. Daar is men bekend met de innameprocedure van Friesland Lease.

Als je de bakfiets wel overneemt, dan wordt na betaling van de overnameprijs en de eindafrekening de leaseovereenkomst en de verzekering beëindigd. Vanaf dat moment ben je volledig eigenaar van de bakfiets.

 

Kan ik de leasebakfiets overnemen?

Ja, dat kan. Hiertoe neem je contact op met jouw leaseadviseur van Friesland Lease om de overnameprijs op te vragen. Uiteraard kan de bakfiets ook verkocht worden aan vrienden, familie of anderen.

Hoeveel moet ik betalen als ik de leasebakfiets wil overnemen?

Wil je een exacte berekening van de overnameprijs, neem dan contact op met jouw leaseadviseur bij Friesland Lease. Echter ter indicatie: Bij een contract van 36 maanden dien je gemiddeld rekening te houden met 30% van de nieuwprijs. Bij een contract van 24 maanden dien je gemiddeld rekening te houden met 40% van de nieuwprijs. De exacte overnameprijs wordt gebaseerd op de dan geldende marktwaarde.

Waar moet ik op letten bij het inleveren van de leasebakfiets?

De bakfiets dient schoon en schadevrij te zijn. Indien de bakfiets niet schoon wordt ingeleverd, kunnen reinigingskosten in rekening gebracht worden. Verder is het van belang dat jouw eigen accessoires worden verwijderd, dat alle bij de bakfiets behorende documenten en spullen worden ingeleverd en dat eventuele schade gemeld is bij Friesland Lease. Alle zaken die op of aan de bakfiets zijn achtergebleven en niet in het leasecontract zijn opgenomen, worden na inlevering automatisch en zonder vergoeding eigendom van Friesland Lease.

Welke schades zijn acceptabel bij het inleveren van de leasebakfiets?

Kleine gebruiksschades passend bij de leeftijd en de intensiteit van het gebruik vinden wij acceptabel. Grotere schades die niet voor inlevering zijn gemeld, zullen aan je worden doorbelast met een maximumeigen bijdrage per schade. Op de website van Friesland Lease vindt je de Inleverhandleiding met daarin alle acceptabele en niet-acceptabele schades.

Is het mogelijk om extra garantie bij te kopen bij mijn leasebakfiets?

Het is niet mogelijk om extra garantie bij te kopen, maar het is niet ook noodzakelijk omdat alle kosten voor reparatie en onderhoud zijn opgenomen in de Privé Leaseovereenkomst. Je loopt dus geen risico.

Waar kan ik naar toe voor onderhoud en/of reparatie van mijn leasebakfiets?

Je kan voor alle onderhouds- en reparatiewerkzaamheden contact opnemen met de klantenservice. Geef altijd aan dat je bakfiets eigendom is van Friesland Lease en dat je de kosten voor onderhoud en reparatie dus niet zelf hoeft te betalen.

Heb ik toestemming nodig voor onderhoud of reparatie van mijn leasebakfiets?

Nee, dat is niet nodig. Je maakt zelf een afspraak met Babboe, die vervolgens toestemming voor de werkzaamheden vraagt bij Friesland Lease. Kosten die voortvloeien uit onkundig gebruik en/of buitensporige slijtage worden door Friesland Lease aan je doorbelast. Geef altijd aan dat je bakfiets eigendom is van Friesland Lease en dat je de kosten voor onderhoud en reparatie dus niet zelf hoeft te betalen.

Heb ik recht op een vervangende leasebakfiets tijdens onderhoud of reparatie?

In de leaseovereenkomst is geen vervangende bakfiets opgenomen.

Mag ik zelf reparaties uitvoeren aan de leasebakfiets?

Het zelf uitvoeren van reparaties kan leiden tot hogere kosten voor latere reparaties als blijkt dat er hierdoor inderdaad hogere kosten gemaakt dienen te worden, dan komen deze voor jouw eigen rekening. Wij raden je daarom sterk aan om zelf geen reparaties uit te voeren. Uiteraard is het wel van belang dat je regelmatig de bandenspanning en het accuniveau controleert en op het juiste niveau brengt.

Heb ik nog een ANWB Wegenwacht Bakfiets Service nodig bij een leasecontract?

Nee, want in het contract is de internationale pechhulp opgenomen die het lidmaatschap voor de Wegenwacht Bakfiets Service overbodig maakt. Je kan wel lid blijven van de ANWB zonder Wegenwacht Bakfiets Service.

Zit bandenvervanging in de leaseovereenkomst?

Vervanging van banden als gevolg van normale slijtage zijn opgenomen in de leaseovereenkomst. De banden kan je laten vervangen bij Babboe.

Mag ik een lekke band zelf repareren bij een leasebakfiets?

Ja, je mag dit zelf doen, maar daarbij is het niet toegestaan om het wiel van de bakfiets te verwijderen. Dit in verband met mogelijke schade aan of storingen in de aandrijving van de elektromotor.

Waar kan ik naar toe voor het laten herstellen van schade aan mijn leasebakfiets?

Indien je schade hebt, neem je contact op met Friesland Lease en overleggen wij waar de schade hersteld kan worden.

Wat gebeurt er als mijn leasebakfiets total loss is?

De leaseovereenkomst eindigt per datum waarop de schade-expert definitief heeft vastgesteld dat de bakfiets technisch of economisch total loss is. Je kan daarna een nieuwe bakfiets uitkiezen en wederom gebruik maken van Privé Leasefiets via Friesland Lease.

Kan ik een bakfiets leasen vanuit het buitenland?

Nee, dat is helaas niet mogelijk. Je kunt alleen een bakfiets leasen als je woonachtig bent in Nederland.

Mag ik met mijn leasebakfiets naar het buitenland?

Je mag uiteraard met jouw Privé Leasefiets naar het buitenland. De casco verzekering biedt een werelddekking, de ongevallen opzittenden verzekering (let op alleen voor de berijder), verhaalsrechtsbijstand verzekering en de pechhulp bieden Europadekking.

Raadpleeg de verzekeringsvoorwaarden voor meer informatie.

Kan ik reparatie en onderhoud aan mijn leasebakfiets ook in het buitenland laten uitvoeren?

Er kan alleen onderhoud worden uitgevoerd in Nederland of Nederlandstalig België.