Privé leasen

Op deze pagina vind je alle veelgestelde vragen over het privé leasen van een bakfiets.
Welke verzekering is opgenomen in de lease maandtermijn?

In de maandtermijn is een cascoverzekering inbegrepen met een eigen bijdrage van € 35,- per niet verhaalbare schade, tenzij anders vermeld op het leasecontract. Tevens zijn Ongevallen Opzittenden Verzekering (let op alleen voor de berijder) en Verhaalrechtsbijstand Verzekering inbegrepen.

Kan ik aanvullende verzekeringen afsluiten voor mijn leasebakfiets?

Nee, dat is niet mogelijk. De meest gangbare verzekeringen zitten in de maandtermijn opgenomen.

Wat is de eigen bijdrage van de verzekering voor mijn leasebakfiets?

De eigen bijdrage bedraagt € 35,- per niet verhaalbare schade, tenzij anders vermeld op het leasecontract.

Geldt er een andere eigen bijdrage voor jonge berijders voor een leasebakfiets?

Nee, er is geen andere eigen bijdrage van toepassing.

Kan de verzekering uit het contract worden gehaald bij een leasebakfiets?

Nee, de cascoverzekering, Ongevallen Opzittenden Verzekering (let op alleen de berijder) en Verhaalrechtsbijstand Verzekering zijn verplichte componenten in de leaseovereenkomst.

Zijn accessoires meeverzekerd in het leasecontract?

Accessoires die zijn opgenomen in het leasecontract zijn standaard meeverzekerd. Door jezelf aangeschafte of gemonteerde accessoires zijn niet meeverzekerd in de leaseovereenkomst.

Kan de verzekering aangepast worden van mijn leasecontract?

De verzekeringspremie kan gedurende de leaseperiode worden aangepast.

Ontvang ik een factuur voor de eventuele aanbetaling van mijn leasecontract?

Ja, je krijgt een factuur voor de aanbetaling.

Wat staat er op de eerste factuur van de lease maandtermijn?

De eerste factuur voor de maandtermijn die je ontvangt, bevat de maandtermijn van de dag van aflevering tot en met het eind van die maand. Daarnaast krijg je tegelijkertijd of kort daarna de factuur voor de volgende (volledige) maandtermijn.

Hoe wordt de lease factuur naar mij verzonden?

Friesland Lease werkt op basis van elektronische facturatie. Dit betekent dat je de facturen per e-mail ontvangt. Het is daarom van belang dat je Friesland Lease een wijziging van jouw e-mailadres zo snel mogelijk doorgeeft.

Hoe verloopt de betaling van de lease factuur?

Deze verloopt altijd via automatische incasso; hiervoor teken je bij het leasecontract ook de SEPA Incassomachtiging. Het is niet mogelijk om gedurende de looptijd van de overeenkomst de automatische incasso te stoppen.

Hoe kan ik een kopie van een lease factuur opvragen?

Indien je een kopie van een factuur wilt hebben, kan je een e-mail sturen aan leasefiets@frieslandlease.nl. Je krijgt de kopie factuur per e-mail toegestuurd.

Zijn er nog andere kosten verbonden aan de Privé Leaseovereenkomst?

Naast de maandtermijn zullen alleen nog kosten voor bandreparatie of eigen bijdrage in geval van schade in rekening gebracht kunnen worden.

Wat gebeurt er als ik kom te overlijden gedurende de looptijd van mijn leasecontract?

Als je overlijdt, kan één van jouw erfgenamen en/of Friesland Lease de leaseovereenkomst direct opzeggen. Friesland Lease kan opzeggen door toezending van een brief aan jouw laatst bekende adres. Er zijn voor de opzegging in verband met jouw overlijden geen kosten verschuldigd. Jouw erfgenamen zijn wel verplicht de bakfiets direct na de opzegging in te leveren en blijven verplicht tot het moment van inlevering het termijnbedrag en andere openstaande bedragen te betalen.

Is het mogelijk een overlijdensrisico verzekering af te sluiten in het leasecontract?

Nee, dat is niet mogelijk en ook niet nodig. Indien je gedurende de looptijd van de leaseovereenkomst overlijdt, dan kan de leaseovereenkomst kosteloos worden ontbonden.

Eindigt het leasecontract bij overlijden van de contractant?

Indien je gedurende de looptijd van de leaseovereenkomst overlijdt, dan kan de leaseovereenkomst kosteloos worden ontbonden. Als einddatum geldt dan de datum waarop de bakfiets aan Friesland Lease is geretourneerd.

Wat te doen met mijn leasecontract als ik ga scheiden?

Indien je als gevolg van echtscheiding in een situatie van aantoonbaar onvermogen verkeert, kan je de leaseovereenkomst zonder opzeggingsvergoeding beëindigen. Eventuele schades, ter hoogte van de eigen bijdrage per schadegeval, worden wel met je verrekend. EDR Credit Services zal namens Friesland Lease jouw onvermogen vaststellen aan de hand van de rechtstreeks door je aan EDR Credit Services aan te leveren gegevens en een telefonisch interview. Als einddatum geldt dan de datum waarop de bakfiets aan Friesland Lease is geretourneerd. Alle kosten tot en met de einddatum dienen door je dan te zijn voldaan

Wat te doen met mijn leasecontract als ik mijn baan kwijt raak ?

Indien je als gevolg van verlies van werk buiten jouw schuld in een situatie van aantoonbaar onvermogen verkeert, kan je de leaseovereenkomst zonder opzeggingsvergoeding beëindigen. Eventuele schades, ter hoogte van maximaal de eigen bijdrage per schadegeval, worden wel met je verrekend. EDR Credit Services zal namens Friesland Lease jouw onvermogen vaststellen aan de hand van de rechtstreeks door je aan EDR Credit Services aan te leveren gegevens en een telefonisch interview. Als einddatum geldt dan de datum waarop de bakfiets aan Friesland Lease is geretourneerd. Alle kosten tot en met de einddatum dienen door je dan te zijn voldaan.

Wat te doen met mijn leasecontract als ik van baan verander?

Indien je van baan verandert, hoeft er niets te worden aangepast aan de leaseovereenkomst. De leaseovereenkomst is gebonden aan je als persoon en de maandelijkse kosten lopen gewoon door.

Kan ik mijn leaseovereenkomst vroegtijdig beëindigen?

Je kan de leaseovereenkomst tussentijds opzeggen, op zijn vroegst tegen de eerste dag van het tweede jaar van de leaseperiode. Je moet daarbij een opzegtermijn van tenminste 1 maand in acht nemen. Om op te zeggen, stuur je een brief of e-mail naar Friesland Lease. Bij vroegtijdige beëindiging betaal je een opzeggingsvergoeding. Deze opzeggingsvergoeding staat los van de afrekening van eventuele schades en andere bedragen. De opzeggingsvergoeding moet betaald zijn vóór de dag waartegen is opgezegd. Als dat niet gebeurd is, heeft de opzegging geen gevolg en loopt de leaseovereenkomst door totdat die op andere wijze tot een einde komt. Wil je de leaseovereenkomst in het eerste jaar opzeggen, dan betaal je de maandtermijnen tot en met het eerste jaar volledig. Daarna geldt de opzeggingsvergoeding.