Wat is de batterijwetgeving?

Aangezien in onze producten batterijen en accu's kunnen zitten, zijn we volgens de wetgeving op batterijen (BattG) verplicht om je op het volgende te wijzen: batterijen en accu's mogen niet met het huisvuil worden weggegooid. Je bent wettelijk verplicht gebruikte batterijen en accu's te retourneren.

Gebruikte batterijen kunnen schadelijke stoffen bevatten, die, als ze verkeerd bewaard of weggegooid worden, het milieu of je gezondheid kunnen schaden. Batterijen bevatten echter ook belangrijke grondstoffen, zoals ijzer, zink, mangaan of nikkel en kunnen worden gerecycled.

Je kunt de batterijen na gebruik weer aan ons terugsturen of gratis inleveren (bijv. in winkels of een gemeentelijk inzamelpunt) bij jou in de buurt.

Inleveren bij verkooppunten is alleen toegestaan voor consumenten voor gebruikelijke hoeveelheden en alleen voor gebruikte batterijen die de leverancier nieuw in zijn assortiment heeft (gehad).

Batterijwetgeving

Het symbool met de doorgekruiste vuilnisbak betekent dat je batterijen en accu's niet bij het huishoudelijk afval mag weggooien. Onder dit symbool vind je daarnaast ook de volgende afkortingen met hun betekenis:

  • Cd: batterij bevat cadmium
  • Hg: batterij bevat kwik
  • Pb: batterij bevat lood

 

Batterijwetgeving