Wat te doen bij schade aan je bakfiets?

Met de Casco compleet verzekering (vanaf 2021) is je bakfiets tegen diefstal en tegen schade verzekerd. Deze Babboe verzekering bakfiets houdt het volgende in: diefstal, casco, ongevallen en verhaalservice.

Heb je een Kingpolis verzekering van vóór 2021 (verzekeringspakket Plus of Premium) is cascoschade verzekerd. De verzekering dekt dan de schade aan het voertuig (de bakfiets) zelf maar niet aan inzittenden en meegevoerde goederen. Heb je zelf ook lichamelijk letsel én is er een tegenpartij betrokken? In dat geval kan je contact opnemen met de helpdesk van Kingpolis om de mogelijkheden voor gratis letselschade-service te bespreken. Tel: 085 - 7441650


Schade aan mijn bakfiets | wat te doen?

  1. Heb je schade aan je bakfiets, meld deze dan binnen 14 dagen nadat de schadegebeurtenis heeft plaats gevonden bij Kingpolis. 
  2. Voor de schadeclaim bij Kingpolis heb je een Babboe schaderapport nodig. Een Babboe monteur komt de schade bij je thuis opnemen. Na opname van de schade ontvang je van Babboe het schaderapport (met de opsomming van alle nodige onderdelen, werkuren, voorrijkosten en eventuele accessoires) per email. 
  3. Meld middels het Kingpolis schadeformulier de schade direct bij Kingpolis. Je dient duidelijk te omschrijven wat er is gebeurd en of de schade mogelijk te wijten is aan een ander. 
  4. Dien het schadeformulier van Kingpolis en het schaderapport van Babboe (offerte voor reparatie) ter goedkeuring in bij Kingpolis (Postbus 148, 8530 AC Lemmer).
  5. Kingpolis registreert de schade en na goedkeuring door Kingpolis ontvang je een akkoord voor herstel van de schade door Babboe.
  6. Na goedkeuring door Kingpolis plan je een vervolgafspraak in met een Babboe monteur, die de schade komt repareren. Dit doe je via een reply op de eerder ontvangen email met het schaderapport van Babboe. Voeg het Kingpolis goedkeuringsbewijs als bijlage toe aan je email zodat de kosten aan Kingpolis worden doorbelast.
  7. Op basis van het schaderapport van Babboe betaalt Kingpolis de factuur voor het herstellen van de schade.

Belangrijk!

Voor de verzekering bakfiets (schadeclaim) moet de schade duidelijk en volledig worden omschreven. Tevens moeten alle originele rekeningen, garantiebewijzen, offertes, verklaringen en/of andere bewijzen mee worden ingestuurd.

Verzekering bakfiets schade melden