Zakelijk leasen

Op deze pagina vind je alle veelgestelde vragen over het zakelijk leasen van een bakfiets.
Wanneer is de leaseperiode afgelopen?

De leaseperiode eindigt als de overeengekomen tijdsduur in maanden is verstreken en de bakfiets is ingeleverd. De leaseperiode eindigt ook zodra de bakfiets is ingeleverd indien de leaseovereenkomst is opgezegd of wordt ontbonden.

Wat te doen met de bakfiets aan het einde van de lease looptijd?

Als de looptijd van het leasecontract verstreken is en je de bakfiets niet wilt overnemen, dan kan je de bakfiets inleveren op een door Friesland Lease aan te geven locatie. Daar is men bekend met de innameprocedure van Friesland Lease. Ook kan Friesland Lease de bakfiets bij je thuis ophalen. Geef dit tijdig aan.

Als je de bakfiets wel overneemt, dan wordt na betaling van de overnameprijs en de eindafrekening de leaseovereenkomst en de verzekering beëindigd. Vanaf dat moment ben je volledig eigenaar van de bakfiets.

Kan ik de bakfiets overnemen na de lease?

Ja, dat kan. Hiertoe neem je contact op met jouw leaseadviseur van Friesland Lease om de overnameprijs op te vragen. Uiteraard kan de bakfiets ook verkocht worden aan vrienden, familie of anderen.

Hoeveel moet ik betalen als ik de lease bakfiets wil overnemen?

Wil je een exacte berekening van de overnameprijs, neem dan contact op met jouw leaseadviseur bij Friesland Lease. Echter ter indicatie: Bij een contract van 36 maanden dien je gemiddeld rekening te houden met 30% van de nieuwprijs. Bij een contract van 24 maanden dien je gemiddeld rekening te houden met 40% van de nieuwprijs De exacte overnameprijs wordt gebaseerd op de dan geldende marktwaarde.

Waar moet ik op letten bij het inleveren van de lease bakfiets?

De bakfiets dient schoon en schadevrij te zijn. Indien de bakfiets niet schoon wordt ingeleverd, kunnen reinigingskosten in rekening gebracht worden. Verder is het van belang dat jouw eigen accessoires worden verwijderd, dat alle bij de bakfiets behorende documenten en spullen worden ingeleverd en dat eventuele schade gemeld is bij Friesland Lease. Alle zaken die op of aan de bakfiets zijn achtergebleven en niet in het leasecontract zijn opgenomen, worden na inlevering automatisch en zonder vergoeding eigendom van Friesland Lease.

Welke schades zijn acceptabel bij het inleveren van de lease bakfiets?

Kleine gebruiksschades passend bij de leeftijd en de intensiteit van het gebruik vinden wij acceptabel. Grotere schades die niet voor inlevering zijn gemeld, zullen aan je worden doorbelast met een eigen bijdrage per schade. Op de website van Friesland Lease vindt je de Inleverhandleiding met daarin alle acceptabele en niet-acceptabele schades.

Is het mogelijk om extra garantie bij te kopen bij de Leasefiets?

Het is niet mogelijk om extra garantie bij te kopen, maar het is niet ook noodzakelijk omdat alle kosten voor reparatie en onderhoud zijn opgenomen in de Zakelijke Leaseovereenkomst. Je loopt dus geen risico.

Waar kan ik naar toe voor onderhoud en/of reparatie voor mijn leasefiets?

Je kan voor alle onderhouds- en reparatiewerkzaamheden contact opnemen met de klantenservice Geef altijd aan dat je bakfiets eigendom is van Friesland Lease en dat je de kosten voor onderhoud en reparatie dus niet zelf hoeft te betalen.

Heb ik toestemming nodig voor onderhoud of reparatie van mijn leasefiets?

Nee, dat is niet nodig. Je maakt zelf een afspraak met Babboe, die vervolgens toestemming voor de werkzaamheden vraagt bij Friesland Lease. Kosten die voortvloeien uit onkundig gebruik en/of buitensporige slijtage worden door Friesland Lease aan je doorbelast. Geef altijd aan dat je bakfiets eigendom is van Friesland Lease en dat je de kosten voor onderhoud en reparatie dus niet zelf hoeft te betalen.

Mag ik zelf reparaties uitvoeren aan de leasebakfiets?

Het zelf uitvoeren van reparaties kan leiden tot hogere kosten voor latere reparaties als blijkt dat er hierdoor inderdaad hogere kosten gemaakt dienen te worden, dan komen deze voor jouw eigen rekening. Wij raden u daarom sterk aan om zelf geen reparaties uit te voeren. Uiteraard is het wel van belang dat u regelmatig de bandenspanning en het accuniveau controleert en op het juiste niveau brengt.

Wat te doen bij pech onderweg bij een leasebakfiets?

Pech onderweg? Met de 24-uurs pechhulp zorgen we ervoor dat je snel verder kunt. Een kwestie van bellen en ze zorgen dat je snel weer verder kunt.

  • Pech onderweg? Bel 0592-390051
  • Geef je framenummer door (dit vind je op het frame van je bakfiets)*
  • Een monteur komt naar je toe
  • Je bakfiets wordt gerepareerd en je kunt weer op pad!*
  • Is een reparatie ter plekke niet mogelijk? Dan word je samen met je bakfiets (+ evt. max. 6 medepassagiers) thuisgebracht waar een vervolgafspraak wordt gemaakt met één van de monteurs.

* Het Babboe Pechhulp-lidmaatschap is verbonden aan de bakfiets en niet aan degene die op dat moment op de bakfiets fietst. Wanneer iemand anders op je bakfiets fietst, dan heb je dus ook recht op pechhulp.

Heb ik nog een ANWB Wegenwacht Bakfiets Service nodig in combinatie met zakelijk leasen?

Nee, want in het contract is de internationale pechhulp opgenomen die het lidmaatschap voor de Wegenwacht Bakfiets Service overbodig maakt. Je kan wel lid blijven van de ANWB zonder Wegenwacht Bakfiets Service.

Zit bandenvervanging in de leaseovereenkomst?

Vervanging van banden als gevolg van normale slijtage zijn opgenomen in de leaseovereenkomst. De banden kan je laten vervangen bij Babboe.

Mag ik een lekke band bij een leasebakfiets zelf repareren?

Ja, je mag dit zelf doen, maar daarbij is het niet toegestaan om het wiel van de bakfiets te verwijderen. Dit in verband met mogelijke schade aan of storingen in de aandrijving van de elektromotor.

Waar kan ik naar toe voor het laten herstellen van schade bij een leasebakfiets?

Indien je schade hebt, neemt u contact op met Friesland Lease en overleggen wij waar de schade hersteld kan worden.

Wat gebeurt er als de leasebakfiets total loss is?

De leaseovereenkomst eindigt per datum waarop de schade-expert definitief heeft vastgesteld dat de bakfiets technisch of economisch total loss is. Je kan daarna een nieuwe bakfiets uitkiezen en wederom gebruik maken van Zakelijke Leasefiets via Friesland Lease.

Kan ik een bakfiets leasen vanuit het buitenland?

Je kunt een bakfiets zakelijk leasen als je onderneming in Nederland of Nederlandstalig België gevestigd is.

Mag ik met mijn leasebakfiets naar het buitenland?

Je mag uiteraard met jouw Zakelijke Leasefiets naar het buitenland. De casco verzekering biedt een werelddekking, de ongevallen opzittende verzekering (let op alleen voor de berijder), verhaalsrechtsbijstand verzekering en de pechhulp bieden Europadekking.

Kan ik reparatie en onderhoud ook in het buitenland laten uitvoeren aan mijn leasebakfiets?

Er kan alleen onderhoud worden uitgevoerd in Nederland of Nederlandstalig België.

Welke verzekering is opgenomen in de lease maandtermijn?

In de maandtermijn is een cascoverzekering inbegrepen met een eigen bijdrage van € 35,- per niet verhaalbare schade, tenzij anders vermeld op het leasecontract. Tevens zijn Ongevallen Opzittenden Verzekering en Verhaalrechtsbijstand Verzekering inbegrepen.