Zakelijk leasen

Op deze pagina vind je alle veelgestelde vragen over het zakelijk leasen van een bakfiets.
Kan ik aanvullende verzekeringen afsluiten bij mijn leasebakfiets?

Nee, dat is niet mogelijk. De meest gangbare verzekeringen zitten in de maandtermijn opgenomen.

Wat is de eigen bijdrage van de verzekering bij een leasebakfiets?

De eigen bijdrage bedraagt € 35,- per niet verhaalbare schade, tenzij anders vermeld op het leasecontract.

Geldt er een andere eigen bijdrage voor jonge berijders bij een leasebakfiets?

Nee, er is geen andere eigen bijdrage van toepassing.

Kan de verzekering uit het contract worden gehaald bij een leasebakfiets?

Nee, de cascoverzekering, Ongevallen Opzittenden Verzekering en Verhaalrechtsbijstand Verzekering zijn verplichte componenten in de leaseovereenkomst.

Zijn accessoires meeverzekerd bij een leasebakfiets?

Accessoires die zijn opgenomen in het leasecontract zijn standaard meeverzekerd. Door jezelf aangeschafte of gemonteerde accessoires zijn niet meeverzekerd in de leaseovereenkomst.

Kan de verzekering aangepast worden bij een leasebakfiets?

De verzekeringspremie kan gedurende de leaseperiode worden aangepast, maar geldt over het algemeen voor de volledige leaseperiode.

Ontvang ik een factuur voor de eventuele aanbetaling van mijn leasebakfiets?

Ja, je krijgt een factuur voor de aanbetaling.

Wat staat er op de eerste factuur van de lease maandtermijn?

De eerste factuur voor de maandtermijn die je ontvangt, bevat de maandtermijn van de dag van aflevering tot en met het eind van die maand. Daarnaast krijg je tegelijkertijd of kort daarna de factuur voor de volgende (volledige) maandtermijn.

Hoe wordt de factuur van mijn leasebakfiets naar mij verzonden?

Friesland Lease werkt op basis van elektronische facturatie. Dit betekent dat je de facturen per e-mail ontvangt. Het is daarom van belang dat je Friesland Lease een wijziging van jouw e-mailadres zo snel mogelijk doorgeeft.

Hoe verloopt de betaling van de factuur van mijn leasebakfiets?

Deze verloopt altijd via automatische incasso; hiervoor teken je bij het leasecontract ook de SEPA Incassomachtiging. Het is niet mogelijk om gedurende de looptijd van de overeenkomst de automatische incasso te stoppen.

Hoe kan ik een kopie van een factuur opvragen van mijn leasebakfiets?

Indien je een kopie van een factuur wilt hebben, kan je een e-mail sturen aan leasefiets@frieslandlease.nl. Je krijgt de kopie factuur per e-mail toegestuurd.

Zijn er nog andere kosten verbonden aan de Zakelijke Leaseovereenkomst?

Naast de maandtermijn zullen alleen nog kosten voor bandreparatie of eigen bijdrage in geval van schade in rekening gebracht kunnen worden.

Kan ik mijn leaseovereenkomst vroegtijdig beëindigen?

Je kan de leaseovereenkomst tussentijds opzeggen, op zijn vroegst tegen de eerste dag van het tweede jaar van de leaseperiode. Je moet daarbij een opzegtermijn van tenminste 1 maand in acht nemen. Om op te zeggen, stuur je een brief of e-mail naar Friesland Lease. Bij vroegtijdige beëindiging betaal je een opzeggingsvergoeding. Deze opzeggingsvergoeding staat los van de afrekening van eventuele schades en andere bedragen. De opzeggingsvergoeding moet betaald zijn vóór de dag waartegen is opgezegd. Als dat niet gebeurd is, heeft de opzegging geen gevolg en loopt de leaseovereenkomst door totdat die op andere wijze tot een einde komt. Wil je de leaseovereenkomst in het eerste jaar opzeggen, dan betaal je de maandtermijnen tot en met het eerste jaar volledig. Daarna geldt de opzeggingsvergoeding.

Waarom zijn niet alle bakfietsen te leasen?

Het kan voorkomen dat niet alle bakfietsen beschikbaar zijn om te leasen. Dit kan een van de volgende redenen hebben:

  • De bakfiets heeft te lange levertijden
  • Niet alle onderdelen en/of accessoires zijn momenteel beschikbaar
Wat zijn de kosten voor een vroegtijdige beëindiging van mijn leasecontract?

Bij opzegging tegen het begin van het tweede jaar van de leaseperiode of tegen een latere dag geldt voor de opzeggingsvergoeding het volgende:

  • Voor elke maand dat de leaseovereenkomst eerder dan de einddatum van de leaseperiode wordt beëindigd, betaal je een vaste opzeggingsvergoeding van 50% van de totaal resterende maandtermijnen
  • Indien uit berekening blijkt dat een herberekening van de leaseperiode naar een kortere looptijd voor jou een totale gunstigere uitkomst biedt dan de vaste opzeggingsvergoeding van 50%, dan wordt voor herberekening gekozen.
  • Indien je bij Friesland Lease een nieuwe Zakelijke leaseovereenkomst afsluit met minimaal dezelfde looptijd als de oorspronkelijke looptijd van de vroegtijdig te beëindigen leaseovereenkomst, dan geldt een opzeggingsvergoeding van 25% van de resterende termijnen.

Voorbeeld:

Berekening percentage vaste opzeggingsvergoeding:
Stel, je hebt een Zakelijke Leaseovereenkomst met een looptijd van 36 maanden, een maandtermijn van € 89 en u wilt de leaseovereenkomst na 24 maanden beëindigen. De vaste opzeggingsvergoeding bedraagt dan 50% x 12 maanden resterende looptijd x € 89 = € 534.

Berekening via herberekening

Uit de herberekening blijkt dat voor een looptijd van 24 maanden een maandtermijn van € 104 van toepassing. Afrekening op basis van de herberekening betekent voor u een bedrag van 24 maanden x (€ 104 - € 89) = € 360.

Uiteindelijke opzeggingsvergoeding

Aangezien de berekening van de opzeggingsvergoeding via de herberekening voor jou voordeliger is, wordt hiervoor gekozen. Je dient de vastgestelde opzeggingsvergoeding te voldoen door overmaking op de bankrekening van Friesland Lease voor de opzeggingsdatum. Het bedrag wordt niet automatisch geïncasseerd. Indien de opzeggingsvergoeding niet voor de opzeggingsdatum door Friesland Lease is ontvangen, loopt de leaseovereenkomst gewoon door tot het moment dat de opzeggingsvergoeding wel is ontvangen.

Kan ik een bakfiets leasen op de Waddeneilanden?

Nee, het is niet mogelijk om een bakfiets te leasen op één van de Waddeneilanden. De reden is dat we niet de bijbehorende service & onderhoud kunnen verlenen die in het leasecontract is inbegrepen.

Heb ik recht op een vervangende leasebakfiets tijdens onderhoud of reparatie?

In de leaseovereenkomst is geen vervangende bakfiets opgenomen.

Pagina