Navigeren

Den Haag - ondernemerssubsidie elektrische bakfiets

Ondernemers uit Den Haag, wilt u een elektrische bakfiets kopen of leasen? Tot en met 6 oktober 2017 kunt u daarvoor subsidie aanvragen bij de gemeente van Den Haag.

Zowel rechtspersonen (BV’s en NV’s), als eenmanszaken (ZZP’ers) en ondernemers in een VOF kunnen van de regeling gebruik maken. Via de regeling kunnen er bakfietsen met elektrische trapondersteuning in aanmerking komen voor de subsidie. Met het voertuig moet jaarlijks wel veel worden gereden (minimaal 3.000 kilometer). Verder in het artikel vind u nog meer vereisten om aanspraak te mogen maken op de subsidie. 

Hoogte van de elektrische bakfiets subsidie

Het subsidiebedrag voor een elektrische bakfiets is:

  • Enkel elektrische bakfietsen
  • maximaal €1.500
  • nooit hoger dan 50% van de aanschafprijs

Let op: Indien de aanschafprijs van de bakfiets lager is dan de vastgestelde €2.000, komen niet in aanmerking voor de subsidie. Het totale beschikbare subsidiebedrag is €200.000

Aanvragen subsidie

Gemeente Den Haag Centraal subsidiebureau (CSb)
postbus 16106
2500 BC Den Haag

Benodigdheden bij aanvraag

  • een ondertekende koopovereenkomst
  • een kopie inschrijving van de KVK waarui blijkt dat u op 1 oktober 2016 al stond ingeschreven
  • een kopie van een recent bankafschrift op naar van de aanvrager

Voorwaarden

Lees voor het aanvragen van de elektrische bakfiets subsidie eerst alle voorwaarden in de officiële tekst van de subsidieregeling (RIS-nummer 296815)

Op he aanvraagformulier ondertekenen rechtspersonen (BV's en NV's) een de-minimisverklaring. Hiermee verklaart u dat u in de afgelopen 3 belastingjaren niet meer dan €200.000 aan subsidies of andere voordelen van overheden heeft ontvangen. Leasebedrijven, ZZP'ers en ondernemers in een VOF hoeven geen de-minimisverklaring te ondertekenen. U vind hier een toelichting van de-minimisverklaring

Voor wie?

Bedrijven die:

  • veelrijder zijn en met de bakfiets jaarlijks minimaal 3.000 kilomter binnen Den Haag rijden (controle via een jaarlijks verslag)
  • minimaal sinds 1 oktober 2016 zijn gevestigind in den Haag

Hoe lang duurt het?

Binnen 4 weken na ontvangst van uw aanvraag krijgt u een reactie van de gemeente of uw subsidieaanvraag is goedgekeurd. De gemeende heeft deze tijd nodig voor de inhoudelijke beoordeling van de aanvraag door controle van de overeenkomst, het nemen van een besluit over de subsidieaanvraag en het versturen van de stukken aan de aanvrager.

Binnen 4 weken na dagtekening van het besluit tot subsidieverlening wordt de subsidie uitbetaald.

Meer informatie gewenst?

Voor specifieke vragen over de elektrische bakfietsen kunt u contact opnemen met Babboe. Voor vragen betreffende de subsidieaanvraag kunt u een e-mail sturen naar: denhaagelektrisch@denhaag.nl.