Levertijd bakfietsen: 2-3 weken*. Accessoires/onderdelen: 1-3 werkdagen. Meer informatie over onze dienstverlening.
* Zie levertijden voor enkele uitzonderingen.

Privé lease bakfiets

Alles over het privé leasen van een bakfiets

 

Acceptatie

Waarom is er acceptatie nodig?

Het is voor jou en voor Friesland Lease belangrijk vast te stellen dat de maandelijkse verplichtingen die wij met elkaar aangaan, passen bij jouw persoonlijke situatie. Om te bepalen of het aangaan van een Privé Leaseovereenkomst financieel verantwoord is, werkt Friesland Lease samen met EDR Credit Services. Zij voorzien Friesland Lease van een advies of de aanvraag verantwoord is op basis van jouw persoonlijke situatie. Dit doet EDR Credit Services door toepassing van een draagkrachtnorm.

Hoe verloopt het acceptatie proces?

Nadat je hebt aangegeven welke bakfiets je wilt, krijg je van Friesland Lease een mail waarin een link naar de website van EDR Credit Services staat. Op de website van EDR Credit Services kan je jouw persoonlijke gegevens controleren, aanvullen of wijzigen. EDR Credit Services voert daarna direct de eerste krediettoetsing uit, waarvan je bericht krijgt. Bij een positieve toetsing wordt je per mail gevraagd om de benodigde documenten voor definitieve toetsing te uploaden op de website van EDR Credit Services. EDR Credit Services neemt daarna ook telefonisch contact met je op voor een interview. Binnen 8 werkuren informeert EDR Credit Services je over de definitieve toetsing. Indien die ook positief is, zal je binnen twee werkdagen het leasecontract per mail ontvangen.

Wat moet ik aanleveren voor acceptatie?

Friesland Lease vraagt je slechts beperkte informatie en een beperkt aantal documenten.

Informatie:

  • Inkomensgegevens
  • Burgerlijke staat
  • Huur- of koopwoning


Documenten (minimaal gevraagd):

  • Een kopie van uw identiteitsbewijs (rijbewijs of paspoort zonder foto en BSN nummer).
  • Een kopie van 1 recente salarisstrook (maximaal 3 maanden oud) of een kopie van de uitkerings-/pensioen specificatie indien je een uitkering/pensioen ontvangt.
  • Een kopie van het meest recente jaarrapport of een IB aangifte indien je zelfstandige bent.

 

Aanbetaling

Zit er een aanbetaling in het leasetarief?

Standaard is er geen aanbetaling opgenomen in het leasetarief. Dit kan uiteraard wel om het leasetarief te verlagen. Houd er rekening mee dat je de aanbetaling niet terugkrijgt bij opzegging of ontbinding van de leaseovereenkomst of bij diefstal / total loss van de bakfiets.

Is een aanbetaling mogelijk?

Ja, het is mogelijk om maximaal 25% van de catalogusprijs aan te betalen.

 

Borg

Is er een waarborgsom van toepassing?

Nee, er is geen waarborgsom van toepassing bij Privé Leasefiets.

 

Bedenktijd

Heb ik een bedenktijd?

Ja, je hebt een bedenktijd van 14 dagen. Deze bedenktijd gaat in op het moment dat je het leasecontract ondertekent en voorziet van een datum. Indien je geen datum invult, gaat de bedenktijd pas in zodra Friesland Lease het getekende leasecontract heeft ontvangen.

Kan ik van de bedenktijd af?

Ja, je kan afstand doen van de bedenktijd. Je moet hiervoor een Afstandsverklaring Bedenktijd ondertekenen bij Friesland Lease, waarbij de verkoopadviseur namens Friesland Lease het document mede ondertekent. Na ondertekening van de Afstandsverklaring Bedenktijd, betaal je de eventuele aanbetaling en zal Friesland Lease de bakfiets direct bestellen bij Babboe.

 

Bestelling

Door wie wordt de bakfiets besteld?

Zodra Friesland Lease het getekende leasecontract heeft ontvangen en de bedenktijd van 14 dagen is verstreken of je daarvan afstand hebt gedaan, wordt de bakfiets door Friesland Lease besteld bij Babboe.

Zijn de bakfiets acties ook geldig bij lease?

Nee, de bakfiets acties zijn niet geldig i.c.m. met lease.

Kan ik een bakfiets leasen met de nieuwe bijtellingsregeling?

Zie lease bijtellingsregeling voor meer informatie.

 

BKR

Wordt de Privé Leaseovereenkomst geregistreerd bij het BKR?

Nee, de Privé Leaseovereenkomst wordt niet getoetst en geregistreerd bij het BKR te Tiel.

 

Contract condities

Wat zit er allemaal in de maandtermijn?

Privé Leasefiets van Friesland Lease & Babboe is een zeer compleet product en omvat het gebruik van de bakfiets, de afschrijving, onderhoud, reparatie, bandenvervanging, casco verzekering, ongevallen opzittendenverzekering (alleen de berijder), verhaalsrechtsbijstand verzekering, 24/7 pechhulp en BTW.

Is de maandtermijn inclusief btw?

Ja, de maandtermijn is inclusief het op dat moment geldende btw-percentage.

Kan de leaseperiode verlengd worden?

Je kan gedurende of tegen het einde van de leaseperiode aangeven dat je de leaseperiode wilt verlengen. In overleg met jouw leaseadviseur van Friesland Lease kan je bepalen met hoeveel maanden u de leaseperiode wilt verlengen.
Jouw leaseadviseur zal voor je een nieuwe prijsberekening maken.

Kan de leaseperiode ingekort worden?

Je kan gedurende de leaseperiode aangeven dat je de leaseperiode wilt verkorten. In overleg met jouw leaseadviseur van Friesland Lease kan je bepalen met hoeveel maanden je de leaseperiode wilt inkorten. Jouw leaseadviseur zal voor je een nieuwe prijsberekening maken.

Welke looptijden voor de leaseperiode zijn mogelijk?

De leaseperiode is minimaal 24 maanden en maximaal 36 maanden.

 

Leeftijd

Is er een minimum leeftijd voor een Privé Leasefiets?

Voor het aangaan van de leaseovereenkomst is de minimale leeftijd 18 jaar. Voor de berijder van de bakfiets geldt geen minimale leeftijd.

Is er een maximale leeftijd voor een Privé Leasefiets?

Nee, er geldt geen maximale leeftijd voor een leaseovereenkomst.

 

Accessoires

Is het mogelijk accessoires op te nemen in de leaseovereenkomst?

Standaard komen de Babboe bakfietsen zonder accessoires. Je kan in de leaseovereenkomst diverse accessoires erbij bestellen. Let wel: Je kan geen accessoires ruilen tijdens de leaseperiode!

Is het toegestaan zelf accessoires te monteren?

Je kan de bakfiets voorzien van extra accessoires. De accessoires moeten gemonteerd en verwijderd kunnen worden zonder dat schade aan de bakfiets ontstaat. Vóór inlevering van de bakfiets moeten de accessoires verwijderd worden, anders wordt Friesland Lease automatisch en zonder vergoeding eigenaar van de accessoires. Kosten voor verzekering, onderhoud, reparatie, vervanging, montage en verwijdering van de accessoires zijn voor jouw eigen rekening als ze niet zijn opgenomen in de leaseovereenkomst.

 

Einde looptijd / leaseperiode

Wanneer is de leaseperiode afgelopen?

De leaseperiode eindigt als de overeengekomen tijdsduur in maanden is verstreken. De leaseperiode eindigt ook zodra de bakfiets is ingeleverd indien de leaseovereenkomst is opgezegd of wordt ontbonden.

Wat te doen met de bakfiets aan het einde van de looptijd?

Als de looptijd van het leasecontract verstreken is en je de bakfiets niet wilt overnemen, dan kan je de bakfiets inleveren op een door Friesland Lease aan te geven locatie. Daar is men bekend met de innameprocedure van Friesland Lease.
Als je de bakfiets wel overneemt, dan wordt na betaling van de overnameprijs en de eindafrekening de leaseovereenkomst en de verzekering beëindigd. Vanaf dat moment ben je volledig eigenaar van de bakfiets.

Kan ik de bakfiets overnemen?

Ja, dat kan. Hiertoe neem je contact op met jouw leaseadviseur van Friesland Lease om de overnameprijs op te vragen. Uiteraard kan de bakfiets ook verkocht worden aan vrienden, familie of anderen.

Hoeveel moet ik betalen als ik de bakfiets wil overnemen?

Wil je een exacte berekening van de overnameprijs, neem dan contact op met jouw leaseadviseur bij Friesland Lease. Echter ter indicatie: Bij een contract van 36 maanden dien je gemiddeld rekening te houden met 30% van de nieuwprijs op basis van de dan geldende marktprijs. Bij een contract van 24 maanden dien je gemiddeld rekening te houden met 40% van de nieuwprijs op basis van de dan geldende marktprijs.

Waar moet ik op letten bij het inleveren van de bakfiets?

De bakfiets dient schoon en schadevrij te zijn. Indien de bakfiets niet schoon wordt ingeleverd, kunnen reinigingskosten in rekening gebracht worden. Verder is het van belang dat jouw eigen accessoires worden verwijderd, dat alle bij de bakfiets behorende documenten en spullen worden ingeleverd en dat eventuele schade gemeld is bij Friesland Lease. Alle zaken die op of aan de bakfiets zijn achtergebleven en niet in het leasecontract zijn opgenomen, worden na inlevering automatisch eigendom van Friesland Lease.

Welke schades zijn acceptabel bij het inleveren van de bakfiets?

Kleine gebruiksschades passend bij de leeftijd en de intensiteit van het gebruik vinden wij acceptabel. Grotere schades die niet voor inlevering zijn gemeld, zullen aan je worden doorbelast met een maximumeigen bijdrage per schade. Op de website van Friesland Lease vindt je de Inleverhandleiding met daarin alle acceptabele en niet-acceptabele schades.

 

Onderhoud en reparatie

Is het mogelijk om extra garantie bij te kopen?

Het is niet mogelijk om extra garantie bij te kopen, maar het is niet ook noodzakelijk omdat alle kosten voor reparatie en onderhoud zijn opgenomen in de Privé Leaseovereenkomst. Je loopt dus geen risico.

Waar kan ik naar toe voor onderhoud en/of reparatie?

Je kan voor alle onderhouds- en reparatiewerkzaamheden contact opnemen met Babboe via service@babboe.nl of telefonisch. Geef altijd aan dat je eigendom is van Friesland Lease en dat je de kosten voor onderhoud en reparatie dus niet zelf hoeft te betalen.

Heb ik toestemming nodig voor onderhoud of reparatie?

Nee, dat is niet nodig. Je maakt zelf een afspraak met Babboe, die vervolgens toestemming voor de werkzaamheden vraagt bij Friesland Lease. Kosten die voortvloeien uit onkundig gebruik en/of buitensporige slijtage worden door Friesland Lease aan je doorbelast. Geef altijd aan dat je eigendom is van Friesland Lease en dat je de kosten voor onderhoud en reparatie dus niet zelf hoeft te betalen.

Heb ik recht op een vervangende bakfiets tijdens onderhoud of reparatie?

In de leaseovereenkomst is geen vervangende bakfiets opgenomen.

Mag ik zelf reparaties uitvoeren aan de bakfiets?

Het zelf uitvoeren van reparaties kan leiden tot hogere kosten voor latere reparaties als blijkt dat er hierdoor inderdaad hogere kosten gemaakt dienen te worden, dan komen deze voor jouw eigen rekening. Wij raden u daarom sterk aan om zelf geen reparaties uit te voeren. Uiteraard is het wel van belang dat u regelmatig de bandenspanning en het accuniveau controleert en op het juiste niveau brengt.

 

Pech onderweg

Wat te doen bij pech onderweg?

Indien je met pech stil komt te staan met uw bakfiets, dan neem je contact op met de pechhulp van Friesland Lease, via de verzekeringsmaatschappij. Je hebt een servicepas ontvangen met daarop het telefoonnummer. Zij helpen je verder op weg, brengen je naar de dichtstbijzijnde dealer of naar de locatie waar je vandaan komt.

Heb ik nog een ANWB Wegenwacht bakfiets Service nodig?

Nee, want in het contract is de internationale pechhulp opgenomen die het lidmaatschap voor de Wegenwacht bakfiets Service overbodig maakt. Je kan wel lid blijven van de ANWB zonder Wegenwacht bakfiets Service. Banden

Zit bandenvervanging in de leaseovereenkomst?

Vervanging van banden als gevolg van normale slijtage zijn opgenomen in de leaseovereenkomst. De banden kan je laten vervangen bij Babboe.

Mag ik een lekke band zelf repareren?

Ja, je mag dit zelf doen, maar daarbij is het niet toegestaan om het wiel van de bakfiets te verwijderen. Dit in verband met mogelijke schade aan of storingen in de aandrijving van de elektromotor. Schade

Waar kan ik naar toe voor het laten herstellen van schade?

Indien je schade hebt, neemt u contact op met Friesland Lease en overleggen wij waar de schade hersteld kan worden.

Wat gebeurt er als de bakfiets total loss is?

De leaseovereenkomst eindigt per datum waarop de schade-expert definitief heeft vastgesteld dat de bakfiets technisch of economisch total loss is. Je kan daarna een nieuwe bakfiets uitkiezen en wederom gebruik maken van Privé Leasefiets via Friesland Lease.

 

Buitenland

Kan ik een bakfiets leasen vanuit het buitenland?

Nee, dat is helaas niet mogelijk. Je kunt alleen een bakfiets leasen als je woonachtig bent in Nederland.

Mag ik met mijn bakfiets naar het buitenland?

Je mag uiteraard met jouw Privé Leasefiets naar het buitenland. De casco verzekering biedt een werelddekking, de ongevallen opzittenden verzekering (let op alleen voor de berijder), verhaalsrechtsbijstand verzekering en de pechhulp bieden Europadekking.
Raadpleeg de verzekeringsvoorwaarden voor meer informatie.

Kan ik reparatie en onderhoud ook in het buitenland laten uitvoeren?

Als de bakfiets in het buitenland is wanneer het volgens het onderhoudsschema een onderhoudsbeurt nodig heeft, dan neem je contact op met Friesland Lease voor overleg. Indien de onderhouds- of reparatiewerkzaamheden in het buitenland uitgevoerd kunnen worden, dan betaal je deze vooruit en kan je de kosten bij Friesland Lease declareren als je terug bent in Nederland.

 

Verzekering

Welke verzekering is opgenomen in de maandtermijn?

In de maandtermijn is een cascoverzekering inbegrepen met een eigen bijdrage van € 35,- per niet verhaalbare schade, tenzij anders vermeld op het leasecontract. Tevens zijn Ongevallen Opzittenden Verzekering (let op allen voor de berijder) en Verhaalrechtsbijstand Verzekering inbegrepen.

Kan ik aanvullende verzekeringen afsluiten?

Nee, dat is niet mogelijk. De meest gangbare verzekeringen zitten in de maandtermijn opgenomen.

Wat is de eigen bijdrage van de verzekering?

De eigen bijdrage bedraagt € 35,- per niet verhaalbare schade, tenzij anders vermeld op het leasecontract.

Geldt er een andere eigen bijdrage voor jonge berijders?

Nee, er is geen andere eigen bijdrage van toepassing.

Kan de verzekering uit het contract worden gehaald?

Nee, de cascoverzekering, Ongevallen Opzittenden Verzekering (let op alleen de berijder) en Verhaalrechtsbijstand Verzekering zijn verplichte componenten in de leaseovereenkomst.

Zijn accessoires meeverzekerd?

Accessoires die zijn opgenomen in het leasecontract zijn standaard meeverzekerd. Door jezelf aangeschafte of gemonteerde accessoires zijn niet meeverzekerd in de leaseovereenkomst.

Kan de verzekering aangepast worden?

De verzekeringspremie kan gedurende de leaseperiode worden aangepast.

 

Facturatie

Ontvang ik een factuur voor de eventuele aanbetaling?

Ja, je krijgt een factuur voor de aanbetaling.

Wat staat er op de eerste factuur van de maandtermijn?

De eerste factuur voor de maandtermijn die je ontvangt, bevat de maandtermijn van de dag van aflevering tot en met het eind van die maand. Daarnaast krijg je tegelijkertijd of kort daarna de factuur voor de volgende (volledige) maandtermijn.

Hoe wordt de factuur naar mij verzonden?

Friesland Lease werkt op basis van elektronische facturatie. Dit betekent dat je de facturen per e-mail ontvangt. Het is daarom van belang dat je Friesland Lease een wijziging van jouw e-mailadres zo snel mogelijk doorgeeft.

Hoe verloopt de betaling van de factuur?

Deze verloopt altijd via automatische incasso; hiervoor teken je bij het leasecontract ook de SEPA Incassomachtiging. Het is niet mogelijk om gedurende de looptijd van de overeenkomst de automatische incasso te stoppen.

Hoe kan ik een kopie van een factuur opvragen?

Indien je een kopie van een factuur wilt hebben, kan je een e-mail sturen aan privelease@frieslandlease.nl. Je krijgt de kopie factuur per e-mail toegestuurd.

Zijn er nog andere kosten verbonden aan de Privé Leaseovereenkomst?

Naast de maandtermijn zullen alleen nog kosten voor bandreparatie of eigen bijdrage in geval van schade in rekening gebracht kunnen worden.

 

Overlijden

Wat gebeurt er als ik kom te overlijden gedurende de looptijd?

Als je overlijdt, kan één van jouw erfgenamen en/of Friesland Lease de leaseovereenkomst direct opzeggen. Friesland Lease kan opzeggen door toezending van een brief aan jouw laatst bekende adres. Er zijn voor de opzegging in verband met jouw overlijden geen kosten verschuldigd. Jouw erfgenamen zijn wel verplicht de bakfiets direct na de opzegging in te leveren en blijven verplicht tot het moment van inlevering het termijnbedrag en andere openstaande bedragen te betalen.

Is het mogelijk een overlijdensrisico verzekering af te sluiten in het contract?

Nee, dat is niet mogelijk en ook niet nodig. Indien je gedurende de looptijd van de leaseovereenkomst overlijdt, dan kan de leaseovereenkomst kosteloos worden ontbonden.

Eindigt het leasecontract bij overlijden van de contractant?

Indien je gedurende de looptijd van de leaseovereenkomst overlijdt, dan kan de leaseovereenkomst kosteloos worden ontbonden. Als einddatum geldt dan de datum waarop de bakfiets aan Friesland Lease is geretourneerd.

 

Echtscheiding

Wat te doen als ik ga scheiden?

Indien je als gevolg van echtscheiding in een situatie van aantoonbaar onvermogen verkeert, kan je de leaseovereenkomst zonder opzeggingsvergoeding beëindigen. Eventuele schades, ter hoogte van de eigen bijdrage per schadegeval, worden wel met je verrekend. EDR Credit Services zal namens Friesland Lease jouw onvermogen vaststellen aan de hand van de rechtstreeks door je aan EDR Credit Services aan te leveren gegevens en een telefonisch interview. Als einddatum geldt dan de datum waarop de bakfiets aan Friesland Lease is geretourneerd. Alle kosten tot en met de einddatum dienen door je dan te zijn voldaan

 

Verlies/verandering van baan

Wat te doen als ik mijn baan kwijt raak?

Indien je als gevolg van verlies van werk buiten jouw schuld in een situatie van aantoonbaar onvermogen verkeert, kan je de leaseovereenkomst zonder opzeggingsvergoeding beëindigen. Eventuele schades, ter hoogte van maximaal de eigen bijdrage per schadegeval, worden wel met je verrekend. EDR Credit Services zal namens Friesland Lease jouw onvermogen vaststellen aan de hand van de rechtstreeks door je aan EDR Credit Services aan te leveren gegevens en een telefonisch interview. Als einddatum geldt dan de datum waarop de bakfiets aan Friesland Lease is geretourneerd. Alle kosten tot en met de einddatum dienen door je dan te zijn voldaan.

Wat te doen als ik van baan verander?

Indien je van baan verandert, hoeft er niets te worden aangepast aan de leaseovereenkomst. De leaseovereenkomst is gebonden aan je als persoon en de maandelijkse kosten lopen gewoon door.

 

Vroegtijdige beëindiging

Kan ik mijn leaseovereenkomst vroegtijdig beëindigen?

Je kan de leaseovereenkomst tussentijds opzeggen, op zijn vroegst tegen de eerste dag van het tweede jaar van de leaseperiode. Je moet daarbij een opzegtermijn van tenminste 1 maand in acht nemen. Om op te zeggen, stuur je een brief of e-mail naar Friesland Lease. Bij vroegtijdige beëindiging betaal je een opzeggingsvergoeding. Deze opzeggingsvergoeding staat los van de afrekening van eventuele schades en andere bedragen. De opzeggingsvergoeding moet betaald zijn vóór de dag waartegen is opgezegd. Als dat niet gebeurd is, heeft de opzegging geen gevolg en loopt de leaseovereenkomst door totdat die op andere wijze tot een einde komt. Wil je de leaseovereenkomst in het eerste jaar opzeggen, dan betaal je de maandtermijnen tot en met het eerste jaar volledig. Daarna geldt de opzeggingsvergoeding.

Wat zijn de kosten voor een vroegtijdige beëindiging?

Bij opzegging tegen het begin van het tweede jaar van de leaseperiode of tegen een latere dag geldt voor de opzeggingsvergoeding het volgende:

  • Voor elke maand dat de leaseovereenkomst eerder dan de einddatum van de leaseperiode wordt beëindigd, betaal je een vaste opzeggingsvergoeding van 50% van de totaal resterende maandtermijnen
  • Indien uit berekening blijkt dat een herberekening van de leaseperiode naar een kortere looptijd voor jou een totale gunstigere uitkomst biedt dan de vaste opzeggingsvergoeding van 50%, dan wordt voor herberekening gekozen.
  • Indien je bij Friesland Lease een nieuwe privé leaseovereenkomst afsluit met minimaal dezelfde looptijd als de oorspronkelijke looptijd van de vroegtijdig te beëindigen leaseovereenkomst, dan geldt een opzeggingsvergoeding


Voorbeeld:
Berekening percentage vaste opzeggingsvergoeding:

Stel, je hebt een Privé Leaseovereenkomst met een looptijd van 36 maanden, een maandtermijn van € 89 en u wilt de leaseovereenkomst na 24 maanden beëindigen. De vaste opzeggingsvergoeding bedraagt dan 50% x 12 maanden resterende looptijd x € 89 = € 534.

Berekening via herberekening
Uit de herberekening blijkt dat voor een looptijd van 24 maanden een maandtermijn van € 104 van toepassing. Afrekening op basis van de herberekening betekent voor u een bedrag van 24 maanden x (€ 104 - € 89) = € 360.

Uiteindelijke opzeggingsvergoeding
Aangezien de berekening van de opzeggingsvergoeding via de herberekening voor jou voordeliger is, wordt hiervoor gekozen. Je dient de vastgestelde opzeggingsvergoeding te voldoen door overmaking op de bankrekening van Friesland Lease voor de opzeggingsdatum. Het bedrag wordt niet automatisch geïncasseerd. Indien de opzeggingsvergoeding niet voor de opzeggingsdatum door Friesland Lease is ontvangen, loopt de leaseovereenkomst gewoon door tot het moment dat de opzeggingsvergoeding wel is ontvangen.