Privacyreglement Babboe

De bescherming van Persoonsgegevens is belangrijk voor Babboe B.V.. Wij zetten ons in om uw privacy te respecteren en te beschermen door te handelen in overeenstemming met alle toepasselijke privacywet- en regelgeving, waaronder de General Data Protection Regulation ("GDPR"). Bovendien passen wij de volgende algemene principes van privacy en gegevensbescherming toe:

  • We beperken het gebruik en de Verwerking van Persoonsgegevens tot de doeleinden waarvoor we ze nodig hebben;
  • Wij verwerken alleen Persoonsgegevens met een wettelijke basis, die de uitvoering van een contract, ons legitieme belang of in beperkte omstandigheden uw uitdrukkelijke toestemming kan omvatten;
  • We zullen transparant en duidelijk zijn over wanneer, hoe en waar we Persoonsgegevens verwerken;
  • We passen de normen van "privacy by design" en "privacy by default" toe en beoordelen de mogelijke impact van bestaande of nieuwe producten of diensten op de privacyrechten van betrokkenen;
  • Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is en we houden ons aan alle toepasselijke voorwaarden voor het bewaren van gegevens.

Lees deze Privacyverklaring zorgvuldig door. Het bevat belangrijke informatie over hoe wij uw Persoonsgegevens (hieronder gedefinieerd) gebruiken en legt uw wettelijke rechten uit (in volledige transparantie en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving) wanneer u onze website www.babboe.nl ("Website") bezoekt en/of als klant producten van ons koopt ("Klant"). Wanneer we verwijzen naar "Verwerking" van Persoonsgegevens, bedoelen we elk gebruik van uw Persoonsgegevens, zoals het verzamelen, opslaan, wijzigen, doorsturen en verwijderen.

De Privacyverklaring is onderverdeeld in een algemeen gedeelte - hierna - en een gedetailleerd gedeelte met een gedetailleerde beschrijving van alle zakelijke transacties en/of tools die op deze website worden gebruikt. Afhankelijk van het feit of u toestemming hebt gegeven voor individuele verwerkingsactiviteiten of bijvoorbeeld een aankoop doet, is deze gedetailleerde informatie relevant.

Download (.pdf) | Versie 27-02-2024