Navigeren

Babboe Accessoires - garantievoorwaarden

Hieronder treft u de garantievoorwaarden voor de accessoires die verkocht worden via de website van Babboe. Mocht u problemen ondervinden met de door u aangeschafte accessoires voor de Babboe bakfiets, dan kunt u contact opnemen met Babboe BV (contactgegevens onderaan).

Tip van Ouders voor Ouders

Bescherm uw Babboe bakfiets en accessoires tegen de vorst. Zorg dat u tijdig een servicebeurt hebt laten uitvoeren. Gebruik uw parkeerrem niet als de bakfiets langere tijd buiten staat, risico bestaat dat deze vast vriest. En vergeet niet uw regentent binnen te halen, door bevriezend vocht op de raampjes, bestaat de kans dat ze scheuren/ breken. Hier kunnen we helaas geen garantie op geven.

Garantietermijn

Voor de Babboe accessoires geldt een garantieperiode van 6 maanden voor fabricagefouten. Deze garantie omvat niet de aan slijtage onderhevige onderdelen.

  • De garantie is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
  • De garantietermijn gaat in op de dag van levering

Schade veroorzaakt tijdens het vervoer en of overige schade en/ gebreken:

U dient de accessoires direct te controleren bij ontvangst levering. Wij nemen geen klachten van zichtbare en overige gebreken in behandeling nadat het artikel afgeleverd is.

Let op, uw garantie vervalt;

  • als de gebreken het gevolg zijn van onjuist gebruik of onvoldoende onderhoud;
  • als de gebreken het gevolg zijn van onjuiste montage, dat wil zeggen montage die afwijkt van de bijgeleverde montage instructie;
  • bij het niet normaal, onoordeelkundig, onjuist of onzorgvuldig gebruik van het product;
  • in geval van schade, ontstaan bij het gebruik tijdens wedstrijden of gebruik voor sportdoeleinden;
  • in geval van schade, ontstaan ten gevolge van een ongeval of een ander van buiten komend onheil.

Vervanging van onderdelen:

Indien vervanging van de accessoire noodzakelijk is, geschiedt dit door middel van een aan het originele onderdeel technisch en optisch gelijkwaardige accessoire, gebaseerd op de dan actuele stand der techniek. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op een identiek onderdeel. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op de montage van een vervangende accessoire. Alvorens een vervangende accessoire op te sturen kan Babboe eisen dat de bewuste accessoire eerst ter beoordeling naar Babboe B.V. wordt opgestuurd. Aan de hand van deze beoordeling kan Babboe besluiten dat de accessoire niet onder de garantievoorwaarden valt of een vervangende accessoire opsturen.

Misbruik

Misbruik van de garantieregeling kan leiden tot declaratie van gemaakte kosten.

Aanspraak doen op garantie:

Indien u aanspraak wenst te maken op de garantie kunt u contact opnemen met de Babboe klantenservice. Indien de service afdeling op basis van de ontvangen informatie niet kan vaststellen of de accessoire onder de garantievoorwaarden valt kan de service afdeling de consument verzoeken de accessoire eerst naar Babboe B.V. op te sturen. Voor vragen of het melden van een klacht kunt u contact met ons opnemen (zorg dat u uw bestelnummer bij de hand heeft):